Vision | Fa’aaliga

 
To equip and empower ministers, pastors, leaders and churches with resources and training to enhance their God given gifts to reach their God given potential, for the implementation of our Lord Jesus’ Great Commission (Matthew 28: 18 – 20).
 
 
Ia a’otauina ma faaa’upegaina faifeau, ta’ita’i ma ekalesia, i le tuuina atu i ai o fesoasoani ma a’oa’oga  latou te moomia, ae a le faaleleia atili o a latou mealofa mai le Atua, ina ia mafai ona oo atu i le atoatoa ua finagalo i ai le Atua mo i latou, e faatino ai le Poloaiga Sili a lo tatou Alii o Iesu (Mataio 28: 18 – 20).