Core Values | O Fa’ataua

 
  • Expounding of the Word – Folafolaina o le Upu
  • Embracing Pentecostalism – Fa’atauaina o le Faa-Penetekoso
  • Empowering Spiritual Leadership – Fa’amalosiina o Ta’ita’iga Fa’aleagaga
  • Enhancing Church Life – Fa’aleleiina o le Soifua o le Ekalesia
  • Expanding Mission Endeavor – Fa’alauteleina le Misiona
  • Engaging Culture – Fa’akerisianoina o Aganu’u
  • Encouraging Ministry Training  –  Fa’amalosia le A’otauina mo le Galuega