About Us

 
The newly formed Samoan District Council (SDC) of the Assemblies of God USA was formally established in 2013 and is proudly headquartered in the State of Washington. It is comprised of five (5) sections within the Western United States of America: Alaska, Hawaii, Northwest (Washington State), Northern California and Southern California.
 
I le tausaga 2013, sa pasia aloaia ai le fa’avaeina o le Fono Itumalo Fa’apotopotoga a le Atua Samoa USA. O le Ofisa Tutotonu o le Fono Itumalo Samoa o loo i le Sitete o Uasigitone. E lima (5) Pulega ua amataina ai nei le Fono Itumalo Samoa: Alaska, Hawaii, Northwest (Sitete o Uasigitone), California i Matu, ma California i Saute.