Equipping Leaders & Churches
for the implementation of the Great Commission
 
 
 
Fa'aaupegaina Ta'ita'i ma Ekalesia ina ia fa'atinoina ai le Poloaiga Sili o Iesu Keriso
Apia, Samoa

 

World Samoan Fellowship Conference
July 20-25, 2020
<
>