Trinity Samoan AG

Lead Pastor: Luai Fa’atoafe
844 Queen Street
Honolulu, HI 96813
808-597-7276