Trinity Samoan AG

Lead Pastor: Luai Fa’atoafe
844 Queen Street
Honolulu, HI 96813
(808) 597-7276