Samoan First Assembly of God Santa Clara

Lead Pastor: Suaese & Fa’ananafu Te’o

305 East Washington Ave
Sunnyvale, CA 94086
(408) 746-9030